Home

Welkom


Het Ippan Karate System is niet de zoveelste nieuwe Karate stijl. Het is een universeel systeem met doel om voor alle Karateka toegankelijk te zijn, los van stijl of systeem.

Het Idee:

Vermits er in de karate wereld zoveel verschillende systemen bestaan of stijlen, werd er een speciaal programma gemaakt.

Ongeacht het karate systeem, zijn de meeste technieken hetzelfde of gelijken deze heel sterk op elkaar. Het zijn eerder de principes (hard vs. zacht, uitwendig vs. inwendig, rechtlijnig vs. circulair, …) en vooral de kata die verschillen.

Het Ippan Karate Systeem opgericht door Kyoshi Johny Verheyden biedt hiervoor een oplossing. Het is geen nieuw systeem maar eerder een universeel systeem waarin elke karateka (of beoefenaar van andere gelijkaardige ‘slagsystemen’) zich kan thuis voelen en hem de mogelijkheid biedt te blijven evolueren.